Volume 5, Issue 1, March 2019
Assessment of Malaria Microscopic Diagnosis Performance of Laboratory Professionals in Addis Ababa’s Public Health Facilities
Leykun Demeke Gebrekidan, Honelgn Nahusenay Hiruy
Pages: 1-6     Published Online: Jan. 31, 2019
DOI: 10.11648/j.bs.20190501.11
Abstract | Full-Text PDF (327KB)
View 293                 Downloads 82
Versatility of RNA-Binding Proteins in Living Cells
Riki Kurokawa, Akihide Takeuchi, Nobuyuki Shiina, Masato Katahira, Takefumi Yamashita, Yoko Matsuno, Keisuke Hitachi, Shinsuke Ishigaki, Nesreen Haamad, Ryoma Yoneda, Naomi Ueda, Kei Iida, Motoyasu Hosokawa, Masatoshi Hagiwara, Mamiko Iida, Tsukasa Mashima, Yudai Yamaoki, Masatomo So, Takashi Nagata, Gen Sobue, Keiko Kondo, Hiroki Watanabe, Takayuki Uchihashi
Pages: 7-13     Published Online: Aug. 29, 2019
DOI: 10.11648/j.bs.20190501.12
Abstract | Full-Text PDF (902KB)
View 26                 Downloads 18
Browse journals by subject